Załączone zdjęcia pokazują cztery etapy prawidłowego cięcia naszymi nożami.

Etap 1.  Po znalezieniu szparaga należy go delikatnie odkopać palcami.

Etap 2: Następnie przy szparagu wprowadzamy pionowo nóż na głębokość widocznego odcisku na nożu.

Etap 3: Podcinamy szparag, jednocześnie drugą ręką przytrzymujemy go delikatnie i wyjmujemy z ziemi.

Etap 4: Po wycięciu warzywa możemy skontrolować jego długość przystawiając go do przeprofilowania na nożu. Przy tej długości będzie to szparag w pierwszej klasie.